thang-ly-hop-bot-tu-lam-mat-tu-nhien-prc-10a4-pora-vietnam.png

Thắng ly hợp bột từ làm mát tự nhiên code: PRC-10A4 | Pora Vietnam

Powder clutch (natural air cooling type) 

PRC-0.06A4 PORA Vietnam
PRC-0.2AN PORA Vietnam
PRC-0.3A4 PORA Vietnam
PRC-0.5AN PORA Vietnam
PRC-0.6A4 PORA Vietnam
PRC-1.2A4 PORA Vietnam
PRC-2.5A4 PORA Vietnam
PRC-5A4 PORA Vietnam
PRC-10A4 PORA Vietnam
PRC-20A4 PORA Vietnam
PRC-40A5 PORA Vietnam
PRC-65A3 PORA Vietnam
PRC-5W4 PORA Vietnam
PRC-10W4 PORA Vietnam
PRC-20W4 PORA Vietnam
PRC-40W4 PORA Vietnam
PRC-2.5HA1 PORA Vietnam
PRC-5HA1 PORA Vietnam
PRC-10HA1 PORA Vietnam
PRC-2.5C4 PORA Vietnam
PRC-5C4 PORA Vietnam
PRC-10C4 PORA Vietnam
PRC-20C4 PORA Vietnam
PRC-40C4 PORA Vietnam
PRC-5C5 PORA Vietnam
PRC-10C5 PORA Vietnam
PRC-20C5 PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: