Bộ điều khiển Tension Controller, Pora Vietnam | Đại lý Pora Vietnam

PRODUCT MODEL NAME BRAND
TENSION CONTROLLER MANUAL                     BỘ ĐIỀU KHIỂN LỰC CĂNG PR-DTC-2000 PORA Vietnam
PR-DTC-2000R PORA Vietnam
PR-DTC-2100 PORA Vietnam
PR-DTC-2100R PORA Vietnam
PR-DTC-2200 PORA Vietnam
PR-DTC-2200RC PORA Vietnam
TAPER TENSION CONTROLLER           BỘ ĐIỀU KHIỂN LỰC CĂNG PR-DTC-3000 PORA Vietnam
PR-DTC-3000P PORA Vietnam
PR-DTC-3100 PORA Vietnam
PR-DTC-3100P PORA Vietnam
AUTOMATIC TENSION CONTROLLER          Bộ điều khiển lực căng tự động PR-DTC-4000 PORA Vietnam
PR-DTC-4000C PORA Vietnam
PR-DTC-4000CP PORA Vietnam
PR-DTC-4100_A PORA Vietnam
PR-DTC-4100AD PORA Vietnam
PR-DTC-4100A-E PORA Vietnam
PR-DTC-4100AD-E PORA Vietnam
PTC-303D/303D-I PORA Vietnam
PTCB-02/02I PORA Vietnam
AMP PT-LA-100 PORA Vietnam
PT-LA-100-DIN PORA Vietnam
INDICATOR                   MÀN HÌNH HIỂN THỊ LỰC CĂNG PT-LM106D PORA Vietnam
PT-LM107D PORA Vietnam
LOAD CELL                  Cảm biến tải trọng PRTL-50A/100A/200A PORA Vietnam
PRTL-50PA/100PA/200PA PORA Vietnam
PRTL-50AB./100AB PORA Vietnam
PRTL-200AB PORA Vietnam
PRTL-200B PORA Vietnam
PRTL-500AB PORA Vietnam
PRTL-500A PORA Vietnam
PRTL-1000C PORA Vietnam
PRTL-2000D PORA Vietnam
PRTL-3000E PORA Vietnam
PRTL-5000E PORA Vietnam
PR-LX-030TD/050TD PORA Vietnam
PR-LX-100TD PORA Vietnam
PICK UP PRTP-2T/3T/5T PORA Vietnam
FLANGE LOAD CELL MẶT BÍCH CẢM BIẾN TẢI TRỌNG             PRTL-5/12.5/25/50 FC PORA Vietnam
FC LOADCELL BRACKET PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm Pora tại đây: