bo-dieu-khien-luc-cang-tension-control-pr-dtc-4000c-pora-vietnam.png

Bộ điều khiển lực căng Tension Control code: PR-DTC-4000C | Pora Vietnam

Bộ điều khiển lực căng kỹ thuật số, một mô hình điều khiển phanh bột hoặc ly hợp bột sau khi đọc các giá trị cảm biến lực, cảm biến lực.

 

Catalogue sản phẩm PR-DTC-4000C, Pora xem tại đây: