kiem-soat-vi-tri-position-control-pr-e30w-pora-vietnam.png

Kiểm soát vị trí Position control code: PR-E30W | Pora Vietnam

Cảm biến quang học sử dụng đèn LED cường độ cao, phát hiện chính xác đường cuối của vải với mọi chất liệu ngoại trừ màng hoàn toàn trong suốt mà không bị ảnh hưởng bởi họa tiết in của mép.

 

Catalogue sản phẩm PR-E30W, Pora xem tại đây: