kiem-soat-cang-thang-tension-control-pr-dtc-2000-pora-vietnam.png

Kiểm soát căng thẳng Tension Control code: PR-DTC-2000 | Pora Vietnam

Đây là bộ điều khiển lực căng bằng tay điều khiển phanh bột và ly hợp bột.

 

Catalogue sản phẩm PR-DTC-2000, Pora xem tại đây: