bo-khuyet-dai-position-amplifier-pr-dpa-450-pora-vietnam.png

Bộ khuyết đại Position amplifier code: PR-DPA-450 | Pora Vietnam

PR-DPA-450 là bộ điều khiển có thể điều khiển cả CPC / EPC.

Nó tương thích với tất cả các cảm biến CPC / EPC của chúng tôi và PR-DPA-450 có thể được kết hợp với bộ thủy lực servo để xây dựng hệ thống điều khiển tự động.
(※ Kiểm tra phóng tĩnh điện KN6100-4-2 Vượt qua mức 3)

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: