Cảm biến Sensor, Pora Vietnam | Đại lý Pora Vietnam

 

PRODUCT MODEL NAME BRAND
SENSOR                             CẢM BIẾN PR-E30W PORA Vietnam
PR-E50W PORA Vietnam
PR-DU30W PORA Vietnam
PR-DU50W PORA Vietnam
PR-L16WA PORA Vietnam
PR-B20N PORA Vietnam
PR-S30W PORA Vietnam
PR-WIR-070 PORA Vietnam
PR-WIR-140 PORA Vietnam
SENSOR BRACKET PORA Vietnam
M/A
15W
PR-BS-15-60 PORA Vietnam
PR-BS-15-100 PORA Vietnam
PR-BS-15-150 PORA Vietnam
PR-BS-15-200 PORA Vietnam
M/A
40W
PR-BM-40-100 PORA Vietnam
PR-BM-40-150 PORA Vietnam
PR-BM-40-200 PORA Vietnam
PR-BM-40-250 PORA Vietnam
PR-BM-40-300 PORA Vietnam
M/A
60W
PR-BM-60-100 PORA Vietnam
PR-BM-60-150 PORA Vietnam
PR-BM-60-200 PORA Vietnam
PR-BM-60-250 PORA Vietnam
PR-BM-60-300 PORA Vietnam
M/A
90W
PR-BM-90-100 PORA Vietnam
PR-BM-90-150 PORA Vietnam
PR-BM-90-200 PORA Vietnam
PR-BM-90-250 PORA Vietnam
PR-BM-90-300 PORA Vietnam
M/A GUIDE PR-MES-15W PORA Vietnam
PR-MES-40W PORA Vietnam
PR-MED-15W PORA Vietnam
PR-MED-40W PORA Vietnam
EPC CONTROLLER            BỘ ĐIỀU KHIỂN EPC PR-DPA-100.A PORA Vietnam
PR-DPA-100L.A PORA Vietnam
PR-DPA-200 PORA Vietnam
PR-DPA-150 PORA Vietnam
PR-DPA-150L PORA Vietnam
  PR-DPA-250 PORA Vietnam
PR-102UE/B/L PORA Vietnam
PR-RC-100 PORA Vietnam
HYDRAULIC 3/4HP UNIT PORA Vietnam
1HP UNIT PORA Vietnam
1/2HP AIR EPC UNIT PORA Vietnam
1HP LIFTER(1연) PORA Vietnam
1HP LIFTER(2연) PORA Vietnam
1HP LIFTER(3연) PORA Vietnam
2HP UNIT PORA Vietnam
2HP UNIT+FAN PORA Vietnam
POWER BOX PORA Vietnam
OTHER PR-LC50-100/150/200 PORA Vietnam
PR-LC50-250 PORA Vietnam
PR-LC63-100/150/200 PORA Vietnam
PR-LC63-250 PORA Vietnam
HYDRAULIC GUIDE SINGLE PORA Vietnam
HYDRAULIC GUIDE DOUBLE PORA Vietnam
PR-SV-403 PORA Vietnam
ADDING LIFTER PORA Vietnam
SOL VALVE 2B2B PORA Vietnam
SOL VALVE 3C60 PORA Vietnam
SOL COIL PORA Vietnam
AIR EPC CENTERING NOZZLE PORA Vietnam
AIR EPC REMOTE CONTROL PORA Vietnam
HOPPER LOADER UNIT + CONTROLLER PRHL-2HP PORA Vietnam
PRHL-3HP PORA Vietnam
PRHL-5HP PORA Vietnam
PRHL-7.5HP PORA Vietnam
PRHL-10HP PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm Pora tại đây: