kiem-soat-vi-tri-position-control-pr-dpa-100-a-pora-vietnam.png

Kiểm soát vị trí Position Control code: PR-DPA-100.A | Pora Vietnam

Bộ điều khiển cơ cấu chấp hành động cơ kỹ thuật số.

Nó sử dụng động cơ thay vì thủy lực, vì vậy có thể điều khiển sạch sẽ và nhanh chóng mà không lo rò rỉ dầu, đồng thời có thể cung cấp môi trường làm việc an toàn và tối ưu hóa bằng cách hiệu chỉnh và vận hành cảm biến đơn giản hơn, báo động trong trường hợp khẩn cấp và các chức năng bảo vệ mạnh mẽ.

(※ Đã qua phóng điện tĩnh điện KN6100-4-2 Cấp 3)

PR-MES-15W PORA Vietnam
PR-MES-40W PORA Vietnam
PR-MED-15W PORA Vietnam
PR-MED-40W PORA Vietnam
PR-DPA-100.A PORA Vietnam
PR-DPA-100L.A PORA Vietnam
PR-DPA-200 PORA Vietnam
PR-DPA-150 PORA Vietnam
PR-DPA-150L PORA Vietnam
PR-DPA-250 PORA Vietnam
PR-102UE/B/L PORA Vietnam
PR-RC-100 PORA Vietnam
3/4HP UNIT PORA Vietnam
1HP UNIT PORA Vietnam
1/2HP AIR EPC UNIT PORA Vietnam
1HP LIFTER(1연) PORA Vietnam
1HP LIFTER(2연) PORA Vietnam
1HP LIFTER(3연) PORA Vietnam
2HP UNIT PORA Vietnam
2HP UNIT+FAN PORA Vietnam
POWER BOX PORA Vietnam
PR-LC50-100/150/200 PORA Vietnam
PR-LC50-250 PORA Vietnam
PR-LC63-100/150/200 PORA Vietnam
PR-LC63-250 PORA Vietnam
HYDRAULIC GUIDE SINGLE PORA Vietnam
HYDRAULIC GUIDE DOUBLE PORA Vietnam
PR-SV-403 PORA Vietnam
ADDING LIFTER PORA Vietnam
SOL VALVE 2B2B PORA Vietnam
SOL VALVE 3C60 PORA Vietnam
SOL COIL PORA Vietnam
AIR EPC CENTERING NOZZLE PORA Vietnam
AIR EPC REMOTE CONTROL PORA Vietnam
PRHL-2HP PORA Vietnam
PRHL-3HP PORA Vietnam
PRHL-5HP PORA Vietnam
PRHL-7.5HP PORA Vietnam
PRHL-10HP PORA Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: