thang-bot-tu-lam-mat-tu-nhien-owder-brake-natural-air-cooled-prb-0-06y4-pora-vietnam.png

Thắng bột từ làm mát tự nhiên Owder Brake Natural Air Cooled code: PRB-0.06Y4 | Pora Vietnam

Phanh bột (Loại làm mát bằng không khí tự nhiên)

Kích thước bên ngoài:

 

Catalogue sản phẩm PR-DTC-4000C, Pora xem tại đây: