kiem-soat-vi-tri-position-control-pr-bs-15-60-pora-vietnam.png

Kiểm soát vị trí Position control code: PR-BS-15-60 | Pora Vietnam

Có thể đạt được sự kiểm soát nhanh chóng và chính xác bằng cách sử dụng động cơ.

Nó hoạt động bằng điện và có thể được sử dụng mà không gặp khó khăn vì không có khả năng rò rỉ dầu không giống như loại thủy lực.

Thông số kỹ thuật:

Ngoài ra pora còn cung cấp một số model khác cùng dòng:

M/A
15W
PR-BS-15-60 PORA Vietnam
PR-BS-15-100 PORA Vietnam
PR-BS-15-150 PORA Vietnam
PR-BS-15-200 PORA Vietnam
M/A
40W
PR-BM-40-100 PORA Vietnam
PR-BM-40-150 PORA Vietnam
PR-BM-40-200 PORA Vietnam
PR-BM-40-250 PORA Vietnam
PR-BM-40-300 PORA Vietnam
M/A
60W
PR-BM-60-100 PORA Vietnam
PR-BM-60-150 PORA Vietnam
PR-BM-60-200 PORA Vietnam
PR-BM-60-250 PORA Vietnam
PR-BM-60-300 PORA Vietnam

 

Catalogue sản phẩm PR-BS-15-60, Pora xem tại đây: